Hotel    Kamers    Restaurant   Arrangementen     Prijzen   Fotoalbum    Contact   


'Haus Burgblick'

Informatie over de aansprakelijkheid

'Haus Burgblick' kan niet in alle gevallen garanderen dat de informatie op deze website volledig, juist en actueel is.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

'Haus Burgblick' , kan en mag zonder voorafgaande kennisgeving, delen van, of de gehele site, uitbreiden, toevoegen, verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent verwijderen.

Aansprakelijkheid claims tegen het 'Haus Burgblick', die verwijzen naar enige vorm van schade veroorzaakt door het gebruik of de niet gebruiken van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten.

Het 'Haus Burgblick' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere Internet pagina's waarnaar direct of indirect wordt verwezen, en garandeert niet dat de informatie op deze websites in alle gevallen volledig, juist en actueel is.

'Haus Burgblick' verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsen van de diverse links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's stond. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's heeft 'Haus Burgblik' geen enkele invloed. Daarom distantieerd 'Haus Burgblick' zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn veranderd na het plaatsen van een link.

Dit geldt voor alle links en verwijzingen die in deze website zijn opgenomen.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk, en niet degene die heeft verwezen naar deze pagina's.